Levensverzekering afkopen

#Wat gebeurt er dan?

Wat gebeurt er als ik de levensverzekering afkoop?

Voor we in gaan op wat er gebeurt wanneer je een levensverzekering afkoopt is het volgende goed om te weten:  Lees verder >. Kortgezegd is een levensverzekering een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die bij leven of overlijden uitkeren. Wanneer je een levensverzekering stopzet en je laat de waarde uitkeren is dat het afkopen van de levensverzekering. 

Wat gebeurt er als ik een overlijdensrisicoverzekering stopzet?

Wanneer je de overlijdensrisicoverzekering stopzet moet je rekening houden met een aantal zaken. Wanneer je polis verpand is, is het belangrijk dat de pandhouder hier toestemming voor geeft. Een verpande polis houdt in dat de hypotheek/(meestal) geldverstrekker aan de polis gekoppeld is. In geval van overlijden zal het verzekerde bedrag worden uitgekeerd aan de pandhouder om de hypotheek af te lossen. Wanneer de hypotheek van de woning is ingelost krijgt de verzekeraar hiervan vaak bericht van de pandhouder. Dit betekent niet dat de verzekering dan ook meteen wordt stopgezet.

Wat als ik geen bericht krijgt van de pandhouder?

Wanneer we het bericht van de pandhouder niet ontvangen dan sturen wij, nadat we jouw opzegverzoek ontvangen hebben, een bericht naar de pandhouder om toestemming te vragen de verzekering stop te zetten. Daarnaast raden wij je aan zelf de pandhouder ook te benaderen om het proces te versnellen.

Wijzigingen doorgeven als verzekeringnemer

Wijzigingen kunnen enkel worden doorgegeven door de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is degene die de polis heeft afgesloten, dit is standaard de eerste begunstigde (tenzij anders aangegeven) en de eigenaar van de polis. Het stopzetten van de verzekering werkt ook zo. Wanneer de verzekering is stopgezet wordt er geen premie meer afgeschreven en heb je ook geen recht meer op een uitkering bij overlijden.

bloem gespiegeld

 

Wat gebeurt er met de opgebouwde waarde in het premiedepot?

Bij de GoedIdee overlijdensrisicoverzekering bouw je gedurende de looptijd een premiedepot op. Het premiedepot wordt gedurende de looptijd opgebouwd doordat je een gelijkblijvende premie betaalt. In het begin van de looptijd betaal je eigenlijk te veel premie voor het risico dat je loopt om te overlijden. Statistisch gezien wordt het risico om te overlijden groter naarmate je ouder wordt, maar je betaalt altijd dezelfde premie. Het teveel betaalde bedrag wordt opgespaard in een spaarpot, het premiedepot.  Wanneer je de verzekering tussentijds beëindigt, krijg je het deel dat in het premiedepot mogelijk is opgespaard teruggestort op je rekening. Voor de GewoonIdee overlijdensrisicoverzekeringen geldt dit niet. Hierbij betaal je gedurende de looptijd een scherpe premie.

Kijk verder dan de hypotheeklasten

Het is belangrijk na te denken over de consequenties wanneer je de verzekering opzegt. Wanneer je bijvoorbeeld de hypotheek voor de woning volledig hebt ingelost, heb je de verzekering in eerste instantie niet nodig voor het huis. Maar je kunt de uitkering in geval van overlijden wel gebruiken voor het weggevallen inkomen, levensonderhoud, vaste lasten, studie van de kinderen of een auto die je graag wilt blijven rijden.