Alles wat je wilt weten

#Gewoon vragen. Als jouw vraag er niet tussen staat, neem je dan contact met ons op? Wij helpen je graag!

Contact
Elodie - geknipt

Overlijdensrisicoverzekering

naar boven
 • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

  Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met een gerust gevoel van het leven genieten. Wetende dat mócht je komen te overlijden, je nabestaanden geen financiële zorgen zullen hebben. Het leven kan qua uitgaven doorgaan zoals het was, en je nabestaanden kunnen aan het rouwproces beginnen. Dat is al erg genoeg! Een overlijdensrisicoverzekering loopt een bepaalde (zelf gekozen) periode en sluit je af om te voorkomen dat je nabestaanden met geldzorgen achterblijven. Gedurende een bepaalde periode is je leven verzekerd. Deze verzekering keert dus niet altijd uit. Alleen als je binnen die periode overlijdt. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om de hypotheek (deels) af te lossen, zodat de nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen.

 • Zijn er verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering?

  Er zijn verschillende overlijdensrisicoverzekeringen: gelijkblijvend, lineair dalend en annuïtair dalend. Bij een gelijkblijvende dekking wordt een vast verzekerd bedrag uitgekeerd bij overlijden. Het maakt dus geen verschil of je komt te overlijden in het eerste jaar of het laatste jaar van de verzekering. Deze verzekeringsvorm wordt vaak afgesloten met een aflossingsvrije hypotheek. Bij een lineair dalende dekking daalt het verzekerd bedrag met een gelijk bedrag per jaar. Kom je in het eerste jaar van de verzekering te overlijden dan zal het verzekerd bedrag hoger zijn dan als je in het laatste jaar komt te overlijden. Deze verzekeringsvorm wordt vaak afgesloten met een lineaire hypotheek. Bij een annuïtair dalende dekking daalt het verzekerd bedrag elk jaar met een bepaald percentage. Deze verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïteitenhypotheek. Kies voor hetzelfde annuiteitspercentage als je hypotheekrente. Je verzekerd bedrag gaat hierdoor in hetzelfde percentage omlaag als de hypotheekschuld. Mo-Lotta gaat ervan uit dat je je over de verschillende verzekeringsvormen goed hebt laten adviseren.

 • Kan ik de overlijdensrisicoverzekering koppelen aan mijn hypotheek?

  Ja, op de polis kan een verpandingsclausule worden aangetekend. Met deze clausule geef je aan dat de bank hypotheekverstrekker (bank) de eerste begunstigde is voor het verzekerd bedrag, zodat hiermee de hypotheek (deels) afgelost kan worden voor de nabestaanden. De hypotheekverstrekker wordt dan de pandhouder op jouw polisblad. De pandhouder moet toestemming geven voor de meer ingrijpende wijzigingen (bijvoorbeeld: verlaging van het verzekerde bedrag) die je eventueel in de toekomst wilt doorvoeren op jouw polis.

 • Wie is de begunstigde bij een overlijdensrisicoverzekering

  Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit moet je aangeven wie het geld ontvangt wanneer je overlijdt. Deze persoon is de begunstigde. Als je een begunstigde opgeeft komt de verzekering vaak op naam van deze persoon te staan. De begunstigde heet daarom ook wel de verzekeringnemer. Dit doet Dazure omdat het uitgekeerde bedrag dan niet wordt meegeteld in de erfenis van de overledene. Er hoeft dan dus geen erfbelasting te worden betaald over het bedrag dat door de overlijdensrisicoverzekering wordt uitgekeerd. De verzekeringnemer is meestal ook degene die de premie betaalt. Soms is de verzekerde zelf de begunstigde en de verzekeringnemer. Het geld wat je achterlaat is dan onderdeel van de erfenis. Wanneer je verzekering gekoppeld is aan een hypotheek, is er sprake van een verpandingsclausule. De bank (hypotheekverstrekker) is dan de eerste begunstigde voor het verzekerd bedrag. De  hypotheek wordt dan (deels, afhankelijk van het verzekerd bedrag) afgelost voor de nabestaanden.

 • Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

  Bij een uitvaartverzekering verzeker je de uitvaart. De verzekering loopt door tot je overlijdt. Deze verzekering gaat gegarandeerd uitkeren, want je gaat een keer dood. Je nabestaanden kunnen met de uitkering de uitvaart bekostigen. Een overlijdensrisicoverzekering loopt een bepaalde (zelf gekozen) periode en sluit je af om te voorkomen dat je nabestaanden met geldzorgen achterblijven. Gedurende een bepaalde periode is je leven verzekerd. Deze verzekering keert dus niet altijd uit. Alleen als je binnen die periode overlijdt. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om de hypotheek (deels) af te lossen, zodat de nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen.

 • Kan ik overstappen van overlijdensrisicoverzekering?

  Je kunt veel geld besparen door over te stappen van overlijdensrisicoverzekering. Wanneer je overlijdensrisicoverzekering gekoppeld is aan een hypotheek moet je eerst bij de hypotheekverstrekker navragen of je mag overstappen.

 • Waar kan ik een overlijdensrisicoverzekering voor gebruiken?

  Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met een gerust gevoel van het leven genieten. Wetende dat mócht je komen te overlijden, je nabestaanden geen financiële zorgen zullen hebben. Als de verzekerde op de polis is overleden, dan keert de verzekering eenmalig het bedrag uit aan de nabestaanden. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek of de huur te kunnen blijven betalen, zodat niemand hoeft te verhuizen. Daarnaast kan de lening van bijvoorbeeld de auto afgelost worden, zodat deze niet verkocht hoeft te worden. Je nabestaanden kunnen dezelfde levensstandaard aanhouden.

 • Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

  De premie van een overlijdensrisicoverzekering hangt af van je persoonlijke situatie. Deze hangt af van: het verzekerd bedrag, de looptijd, soort dekking (gelijkblijvend, lineair of annuïtair), de leeftijd van de verzekerde, de gezondheid en of de verzekerde rookt.

 • Wat gebeurt er als je de verzekering eerder stopzet?

  Heb je een GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering? Dan wordt het bedrag dat je eventueel hebt opgespaard in het premiedepot aan de verzekeringnemer uitgekeerd wanneer je de verzekering stopt. Bekijk hier hoe het premiedepot werkt. De verzekeringen die onder het GewoonIdee label vallen hebben geen premiedepot. Zodra de verzekering is beëindigd, is er geen recht meer op een uitkering. 

Verzekeren

naar boven
 • Hoe lang kan ik mij verzekeren?

  Dit is per verzekering verschillend. De GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering kun je aanvragen voor maximaal 50 jaar. De verzekerde (op wiens leven de verzekering wordt afgesloten) dient bij aanvang minimaal 18 jaar of maximaal 65 jaar te zijn. De verzekering kan dan nog maximaal doorlopen totdat de verzekerde 81 jaar wordt. De minimale looptijd van de verzekering is 1 jaar. De GewoonIdee Hypotheek overlijdensrisicoverzekering powered by Goudse Verzekeringen kun je aanvragen voor maximaal 40 jaar. De verzekerde dient bij aanvang minimaal 18 jaar of maximaal 65 jaar te zijn. De verzekering kan dan nog maximaal doorlopen totdat de verzekerde 76 jaar wordt. De minimale looptijd van de verzekering is 5 jaar.  De GewoonIdee Hypotheek overlijdensrisicoverzekering powered by Allianz kun je aanvragen voor maximaal 58 jaar. De verzekerde dient bij aanvang minimaal 18 jaar of maximaal 65 jaar te zijn. De verzekering kan dan nog maximaal doorlopen totdat de verzekerde 76 jaar wordt. De minimale looptijd van de verzekering is 1 jaar.

 • Welk bedrag kan ik verzekeren?

  Het te verzekeren bedrag verschilt per verzekering. Het verzekerd bedrag van de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering is minimaal € 10.000 en maximaal € 2.500.000. Het verzekerd bedrag van de GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering powered by Goudse Verzekeringen is minimaal € 5.000 en maximaal € 750.000. Het verzekerd bedrag van de GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering powered by Allianz is minimaal € 25.000 en het maximaal verzekerd bedrag is afhankelijk van de leeftijd: € 500.000 t/m 50 jaar, € 300.000 vanaf 51 t/m 60 jaar en € 75.000 vanaf 61 t/m 65 jaar.

 • Kan ik mijn (minderjarige) kinderen ook verzekeren?

  Kinderen kunnen niet meeverzekerd worden, een verzekerde moet minimaal 18 jaar zijn. Dit heeft te maken met het beantwoorden van de gezondheidsvragen en eventuele medische onderzoeken die benodigd zijn. Over het algemeen zal er ook geen verzekerd belang zijn voor een minderjarige.

 • Kunnen jullie gedurende de looptijd de premie of voorwaarden aanpassen? (en bloc-clausule)

  Met een en-bloc clausule kan een verzekeraar eenzijdig de premie of voorwaarden aanpassen. Op de overlijdensrisicoverzekeringen die Dazure aanbiedt zit geen en-bloc clausule, en kunnen premie of voorwaarden niet zomaar aangepast worden. Wel is er bij de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering een positieve en-bloc clausule; dat betekent dat de premie en/of voorwaarden alleen positief aangepast mogen worden tijdens de looptijd van de verzekering. Zo kan de premie tussentijds verlaagd worden of kunnen er verbeteringen in de voorwaarden doorgevoerd worden. Alleen maar in jouw voordeel dus!

 • Wat betekent execution-only?

  Dit betekent dat je zonder hulp van een financieel adviseur een product afsluit die bij je situatie past. Heb je een vraag over het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering? De Servicedesk helpt je graag! Voor passend advies verwijst Mo-Lotta je door naar een financieel adviseur. Hier kun je een financieel adviseur zoeken bij jou in de buurt.

 • Wat gebeurt er als de persoon die de uitkering zou ontvangen is overleden?

  Dan komt de persoon die jij als tweede hebt aangewezen in aanmerking voor de uitkering. Dat geldt niet als Dazure bericht van je heeft ontvangen dat de persoon die de uitkering zou krijgen voor zijn overlijden de uitkering heeft geaccepteerd en je hiermee schriftelijk hebt ingestemd. Dan betaalt Dazure aan de erfgenamen van de persoon die de uitkering zou ontvangen.

Aanvraag

naar boven
 • Heb ik recht op voorlopige dekking?

  Voorlopige dekking houdt in dat je, onder bepaalde voorwaarden, verzekerd bent vanaf het moment van aanvragen tot acceptatie of de ingangsdatum van de verzekering.

  Hiervoor gelden per verzekeraar verschillende voorwaarden. 

  GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering powered by Allianz

  Periode tussen aanvraag en acceptatie verzekering:

  • Overlijden binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag.
  • Overlijden gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeluk.
  • Uitkering: bedrag opgegeven bij aanvraag (max. €160.000).
  • Uitkering verzekeringsdoel hypotheek: bedrag opgegeven bij aanvraag (max. €500.000).

  Periode tussen acceptatie en ingangsdatum verzekering:

  • Uitkering verzekeringsdoel hypotheek: geldt eerste 4 maanden na acceptatie (max. €500.000).
  • Uitkering verzekeringsdoel overig: geen voorlopige dekking. Zie de voorwaarden.

  GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering powered by Goudse Verzekeringen

  Periode tussen aanvraag en acceptatie verzekering:

  • Overlijden binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag.
  • Overlijden gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeluk.
  • Uitkering: bedrag opgegeven bij aanvraag (max. €300.000) Zie de voorwaarden.

  GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering

  Periode tussen aanvraag en acceptatie verzekering:

  • Overlijden binnen 6 maanden na ontvangst aanvraag.
  • Overlijden gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeluk.
  •  Uitkering: bedrag opgegeven bij aanvraag (max. €400.000).
  • Na medische acceptatie is er volledige dekking. Zie de voorwaarden
 • Hoe wordt mijn aanvraag verder beoordeeld?

  Om te beoordelen of je een overlijdensrisicoverzekering van Dazure kunt afsluiten, is het nodig dat de verzekerde medische gegevens verstrekt. Namens de verzekeraars beoordelen medisch acceptanten de medische gegevens en bepalen of de verzekering kan worden afgesloten. Voor de verzekeringen van Dazure verloopt dit medische traject via Sedgwick. Sedgwick geeft bij een aanvraag aan of deze kan worden geaccepteerd, eventueel met een premieverhoging in geval van een verhoogd risico of de aanvraag wordt afgewezen. Om het risico zo goed mogelijk te kunnen bepalen is het soms nodig aanvullende gegevens op te vragen of een keuring in te plannen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van Dazure onder ‘afsluiten’.

 • Hoe snel wordt mijn aanvraag goedgekeurd?

  Dazure doet zijn uiterste best om je aanvraag dezelfde dag nog te verwerken. Soms is er voor het medische traject meer informatie nodig waardoor je aanvraag meer tijd vraagt.

 • Waar kan ik de status van mijn aanvraag vinden?

  De status van je aanvraag kun je opvragen door te bellen naar +31 (0)76 531 07 58, een berichtje te sturen via whatsapp 06 308 792 25 of te mailen naar info@mo-lotta.nl.

 • Ik ben ziek (geweest), kan ik een overlijdensrisicoverzekering aanvragen?

  Voor de medische acceptatie kijkt onze medische adviseur naar wat het statistische verloop is van jouw klacht, aandoening of ziekte. Tevens wordt gekeken naar hoe het persoonlijk verloop is en kan er een passend advies gegeven worden door de medisch adviseur.

 • Ik wil een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, maar woon in het buitenland. Kan dit?

  Woon je in het buitenland dan is het niet mogelijk om via ons een verzekering aan te vragen. Dit kan wel als je in het buitenland woont en de intentie hebt om rond de ingangsdatum van de verzekering in Nederland te komen wonen.

 • Waarom moet ik me identificeren?

  Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft), zijn we verplicht een cliëntonderzoek te verrichten. We leggen de identiteit van de klant voor de aanbieder vast, verifiëren deze identiteit en voeren op deze manier het cliëntonderzoek uit als bedoeld in art. 3 Wwft.

  Bij het identificeren verstrekt de klant gegevens over zijn identiteit. Bij het verifiëren van de identiteit gaat het om het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Het identificeren en vaststellen doen wij aan de hand van documenten die wij in de mail opvragen.

Medische keuring

naar boven
 • Waarom is een gezondheidsverklaring of medische keuring nodig?

  Om te beoordelen of je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten bij ons, is het nodig dat je als kandidaat verzekerde medische gegevens verstrekt. Op basis hiervan wordt er beoordeeld of je een verzekering bij ons kunt afsluiten en op welke voorwaarden. Het is mogelijk dat je aanvraag wordt geaccepteerd op standaard condities (zonder bijzonderheden), dat je wordt geaccepteerd, maar dan wel met een verhoogd risico (premieverhoging of afwijkende clausule) of dat je wordt afgewezen. Daarom wil Dazure meer weten over jouw gezondheid. Zo kan Dazure vervolgens een inschatting maken van het risico. Je gezondheid is dus van groot belang bij de beoordeling van jouw aanvraag.

 • Hoe verloopt het medisch traject?

  Hoe het medisch traject verloopt heeft Dazure hier uitgebreid voor je omschreven.

 • Waarom hebben jullie medische gegevens nodig?

  Om te beoordelen of je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten bij ons, is het nodig dat je als kandidaat verzekerde medische gegevens verstrekt. Op basis hiervan wordt er beoordeeld of je een verzekering bij ons kunt afsluiten en op welke voorwaarden. Het is mogelijk dat je aanvraag wordt geaccepteerd op standaard condities (zonder bijzonderheden), wordt afgewezen of dat je wordt geaccepteerd, maar dan wel met een verhoogd risico (premieverhoging of afwijkende clausule). Daarom wil Dazure meer weten over jouw gezondheid. Zo kan Dazure vervolgens een inschatting maken van het risico. Je gezondheid is dus van groot belang bij de beoordeling van jouw aanvraag.

 • Hoe kan ik de medische afdeling inzicht geven in mijn gezondheid?

  Er zijn verschillende manieren om inzicht te krijgen in jouw gezondheid. Dit noemt Dazure gezondheidswaarborgen. Deze waarborgen kunnen per situatie verschillen omdat Dazure meer informatie over jouw gezondheid vragen bij hogere verzekerde bedragen of als je ouder bent. Hier zie je wat de verschillende waarborgen zijn:

  Medische waarborgen Allianz Nederland Levensverzekering

  - Medische waarborgen Scildon

  - Medische waarborgen Goudse Verzekering Maatschappij NV 

  Toelichting afkortingen: ALAt / ASAT / Ggt = zijn bloedtesten waarbij een leverziekte vastgesteld kan worden. Als je een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, wil de verzekeraar informatie hebben over je gezondheid. Dat kan door middel van een medisch onderzoek en/of een gezondheidsverklaring. Aanvullende informatie vind je hier.

 • Wie kan mijn medische gegevens inzien?

  Onze externe medische acceptatiedienst beheert jouw medische gegevens. Alleen zij kunnen de medische gegevens die nodig zijn voor jouw aanvraag inzien. De medische acceptatiedienst is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en heeft over jouw medische gegevens zwijgplicht.

 • Moet ik een medische keuring zelf betalen?

  Nee, de kosten die worden gemaakt voor een medische keuring betalen wij. Ook als je niet geaccepteerd wordt voor de verzekering.

Premie

naar boven
 • Wat is premiesplitsing?

  Je kunt er voor kiezen om de premie te splitsen als je samen met je partner een verzekering aan wilt vragen. Over het algemeen is de partner dan de begunstigde en zal deze de eventuele uitkering van de verzekering gaan ontvangen. Premiesplitsing wordt toegepast om te voorkomen dat je erfbelasting moet betalen op het moment dat je partner komt te overlijden.

 • Kan ik de overlijdensrisicoverzekering premievrij maken?

  Als er voldoende waarde is opgebouwd in de verzekering, dan is het soms mogelijk om de verzekering premievrij voort te zetten. Vaak wordt hiervoor het verzekerd bedrag verlaagd, afhankelijk van de waarde die is opgebouwd.

 • Waarom betaal ik een hogere premie?

  Bij een overlijdensrisicoverzekering keert Dazure uit bij het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van je verzekering. De een loopt een groter risico op vroeger overlijden dan de ander, bijvoorbeeld omdat je ziek bent (geweest) of als je rookt. 

 • Ik betaal de premie via automatische incasso. Wanneer incasseren jullie de premie?

  Je kunt ervoor kiezen om je premie maandelijks te betalen via automatische incasso. Het incasso vindt plaats rond iedere 25e van de maand. Heb je een incasso gemist of had je niet voldoende saldo op dat moment?  Rond de 8ste van de maand erna doet Dazure nogmaals een poging om de premie te incasseren. Lukt het dan weer niet? Dan ontvang je een e-mail van ons. Heb je hier vragen over? Dan kun je een mail sturen naar info@mo-lotta.nl of bellen naar +31 (0)76 531 07 58.

 • Ik heb een incasso gemist, wat nu?

  Heb je een incasso gemist of had je niet voldoende saldo op dat moment? Dazure doet rond de 8ste van de maand erna nogmaals een poging om de premie te incasseren. Lukt het dan weer niet? Dan ontvang je een e-mail van ons. Heb je hier vragen over? Dan kun je een mail sturen naar info@mo-lotta.nl of bellen naar +31 (0)76 531 07 58.

 • Krijg ik korting wanneer ik stop met roken?

  Je krijgt korting op de premie als de verzekerde persoon een niet-roker is. De verzekerde persoon is een niet-roker als deze persoon de laatste 2 jaar niet heeft gerookt. Met roken bedoelt Dazure het roken van middelen met tabak (bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijp of sigaar) of wiet. Met roken bedoelt Dazure ook het gebruik van andere middelen met nicotine. Zoals kauwgom, pleisters, tabletten, inhalers en elektronische sigaretten. Je krijgt dan op basis van de niet-rokersverklaring korting vanaf de eerstvolgende premie nadat deze verklaring ondertekend door ons is ontvangen. Gaat de verzekerde persoon weer roken? Stuur ons dan een e-mail van de verzekerde persoon waarin staat vanaf wanneer de verzekerde weer is begonnen met roken. Vanaf dat moment ga je weer de gewone premie betalen. Je krijgt dan geen korting meer op de premie. Heb je korting gehad op de premie omdat de verzekerde persoon niet rookt? En gaat de verzekerde persoon weer roken, maar stuur je ons daarover geen bericht? Dan betaalt Dazure maar 50% van de uitkering die Dazure heeft afgesproken als de verzekerde overlijdt.

Wijziging doorgeven

naar boven
 • Ik wil mijn adres wijzigen

  De wijziging van je adres kun je doorgeven door een mail te sturen naar info@mo-lotta.nl. Vergeet hierbij niet je polisnummer te vermelden.

 • Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen

  De wijziging van je rekeningnummer kun je doorgeven door een mail te sturen naar info@mo-lotta.nl. Vergeet hierbij niet je polisnummer te vermelden.

 • Ik wil mijn e-mailadres wijzigen

  De wijziging van je e-mailadres kun je doorgeven door een mail te sturen naar info@mo-lotta.nl. Vergeet hierbij niet je polisnummer te vermelden.

Review of klacht

naar boven
 • Ik wil Mo-Lotta een review geven, waar kan dit?

  Een review kunnen je geven door te mailen naar info@mo-lotta.nl.

 • Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

  Mo-Lotta hoort het graag van je als je een klacht hebt. Wij zullen vervolgens ons best doen om je klacht op te lossen. Alle klachten/geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Mo-Lotta worden in behandeling genomen door de klachten coördinator. Binnen 3 werkdagen ontvang je van ons een mail binnen welke termijn je een reactie kan verwachten, in de vorm van een antwoord of een oplossing. Meer informatie vind je hier.

Overig

naar boven
 • Hoe verdient Mo-Lotta?

  Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering betaal je eenmalig een vast bedrag van € 79,- aan afsluitkosten. De afsluitkosten zijn voor de begeleiding van de (beoordeling van de) aanvraag, het beantwoorden van jouw vragen, het beheer van deze website en hulp bij aanpassing of opzegging tijdens de looptijd van de verzekering. Mo-Lotta ontvangt geen provisie en ook van Dazure ontvangt Mo-Lotta geen vergoeding. Dazure is enkel de aanbieder van de verzekeringen. Jij krijgt de meest actuele premies van de verzekeringen van Dazure te zien.

 • Wat is de verhouding tussen Dazure en Mo-Lotta?

  Via de website van Mo-Lotta zijn de verzekeringen van volmacht Dazure aan te vragen.

  Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen (dreigen te) ontstaan tussen Mo-Lotta en Dazure. De feitelijk leidinggevenden van Mo-Lotta zijn namelijk eveneens de feitelijk leidinggevenden van Dazure.

  Er kan onder andere sprake zijn van een conflicterende situatie bij:

  • Onterechte acceptatie of afwijzing van een risico.
  • Onterechte toestemming tot wijziging of beëindiging van een verzekering.
  • Onterecht verlengen van een verzekering.
  • Onterecht informatie achterhouden.
  • Klachtenafhandeling.


  Protocol conflicterende situatie

  Om (mogelijk) conflicterende situaties te voorkomen is het volgende protocol geformuleerd:

  • Twee afzonderlijke juridische entiteiten met ieder een eigen jaarrekening.
  • Klachtenafhandeling zal van beide juridische entiteiten apart behandeld worden.
  • Er is geen sprake van een zogenaamde huisvolmacht; Mo-Lotta beschikt over een eigen vergunning voor bemiddeling.
  • De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen voor bemiddeling en volmacht van elkaar gescheiden zijn.
  • Dazure werkt uitsluitend met bemiddelaars tegen wie de betreffende verzekeraar(s) geen bezwaren heeft/hebben.
  • Zowel binnen Mo-Lotta als Dazure zijn strikte procedures voor acceptatie, wijziging of royeren van verzekeringen met duidelijke processtappen en controle momenten.
  • Dazure en Mo-Lotta zijn conform dezelfde richtlijnen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
  • Wanneer de in het volmacht handboek genoemde procedures/processen onvoldoende duidelijk zijn weergegeven nemen de feitelijk leidinggevenden van Dazure hierover een beslissing.
  • Beslissing om af te wijken van de in het volmacht handboek genoemde procedures/processen mag alleen indien de feitelijk leidinggevenden van Dazure dit schriftelijk vastleggen.
  • Indien de feitelijk leidinggevenden bij hun beslissing willen afwijken van de verleende volmacht is voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzekeraar nodig.
 • Zijn mijn gegevens veilig?

  Mo-Lotta wilt zo transparant mogelijk zijn over de gegevens die we van je verwerken. In het privacystatement lees je welke gegevens we van je verwerken en met welk doel. Gegevens die je aan ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk.

 • Kan ik mijn verhaal ook met jullie delen?

  Het doel van dit platform is dat meer mensen financieel bewust worden en daardoor meer financieel vertrouwen krijgen voor nu en in de toekomst. Dit willen we o.a. doen door herkenbare verhalen te delen. Heb je een verhaal dat je graag (anoniem) met ons wilt delen? Wat mooi en dapper dat je dit wilt doen! Hiervoor mag je contact opnemen met info@mo-lotta.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Overlijden melden

naar boven
 • Ik wil een overlijden melden

  Gecondoleerd met het verlies van je naaste. Voor jou is het een moeilijke tijd, waarbij er veel geregeld moet worden. Met deze brochure helpt Dazure je graag met het regelen van de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering die bij Dazure is gesloten. In duidelijke stappen licht Dazure het proces van beoordelen en uitkeren toe en laat Dazure weten wie er allemaal betrokken zijn bij dit proces. Hiermee geeft Dazure je duidelijkheid over wat je kunt verwachten en probeert Dazure natuurlijk de uitkering zo snel mogelijk af te handelen. Binnen Dazure is Sanne Pfneisel voor je beschikbaar voor tussentijdse vragen of begeleiding gedurende de beoordeling van de uitkering. Om het overlijden te melden, kun je ons het beste telefonisch bereiken op 076-531 0758. Ook kun je de melding per e-mail doorgeven op info@mo-lotta.nl.