Complimenten & Klachten

Heb je een compliment, zelf een goed idee of wil je iets anders aan ons kwijt? Laat het ons weten en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Laat het aan ons weten

Je compliment of klacht kun je delen via dit contactformulier.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Indien je een klacht hebt, zullen we ons best doen. Je kunt ook een mail sturen naar info@mo-lotta.nl of stuur het naar: Mo-Lotta BV t.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 1148 4801 BC Breda.

Bekijk hier de klachtenprocedure >

Klachtentermijn

Alle klachten/geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Mo-Lotta B.V. worden in behandeling genomen door de klachtencoördinator. Mo-Lotta B.V. bevestigt binnen 3 werkdagen binnen welke termijn je een reactie kan verwachten, in de vorm van een antwoord of een oplossing. De klachtencoördinator streeft ernaar om binnen 14 dagen de klacht te behandelen. Mocht het voor de klachtencoördinator niet mogelijk zijn om binnen deze 14 dagen te reageren, dan word je hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. Met vermelding van de reden en de termijn waarop wel een antwoord of oplossing wordt gegeven. Je kunt maximaal twee keer een verlengingsbrief met een verlening van ten hoogstens 10 werkdagen ontvangen. Is nadere informatie nodig, dan worden de termijnen verlengd met de termijn voor beantwoording, of met de termijn waarbinnen de verzochte informatie wordt ontvangen.

KIFID

Indien het antwoord van de klachten coördinator/feitelijk leidinggevende voor je niet bevredigend is en de klachtenprocedure van Mo-Lotta B.V. volledig is doorlopen, dan kun je je binnen 3 maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (verder ook: Kifid). Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Mo-Lotta is bekend bij het Kifid onder 300.017824. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257 2509 AG 's-Gravenhage Telefoon: 070 – 333 8 999 E-mail: info@kifid.nl - www.kifid.nl

zwaluw voorkant - geknipt

Rechter

Indien je geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandeling procedure, of je vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Voor vragen kun je mailen naar info@mo-lotta.nl en/of ons telefonisch benaderen: 076-2055236 een klacht in te dienen bij Kifid, moet je je eerst registreren op www.mijnkifid.nl.