Terug
Gaan jullie samenwonen en willen jullie een samenlevingscontract opstellen?
Heb je samen met je partner een huis gekocht dan kan het handig zijn om een aantal zaken vast te leggen in een samenlevingscontract (samenlevingsovereenkomst). Een samenlevingscontract is laagdrempeliger dan trouwen. Je hoeft er geen getuigen voor te hebben en je legt toch een aantal belangrijke dingen vast.

Wat is een samenlevingscontract?
Een samenlevingscontract is een contract dat door de notaris wordt opgesteld en ondertekend. In het contract maken jullie afspraken over de verdeling van (toekomstige) inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden als één van jullie komt te overlijden of als jullie uit elkaar gaan. Daarnaast worden jullie fiscale partners (dat levert belastingvoordeel op) en krijgen jullie recht op partnerpensioen.

Wat zijn de voorwaarden voor het afsluiten van een samenlevingscontract?
Voor het afsluiten van een samenlevingscontract moeten jullie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jullie moeten ouder zijn dan 18 jaar;
  • Jullie mogen niet onder curatele staan.

Wat leg je vast in een samenlevingscontract?
Jullie bepalen zelf wat je in het samenlevingscontract vast legt. Afspraken zijn bijvoorbeeld:

  • de verdeling in uitgave (denk aan boodschappen, kleding, woonlasten);
  • de bankrekening(en) (hebben jullie een eigen / gezamenlijke bankrekening);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als jullie uit elkaar gaan;
  • een verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Wat kost een samenlevingscontract?
De kosten voor een samenlevingscontract verschillen per notaris. Daarnaast ligt dit ook aan jullie wensen en situatie. De kosten voor een akte beginnen gemiddeld rond de 400 euro.

Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

  • Bij een huwelijk of partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bij een samenlevingscontract heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt.
  • Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen (tenzij je dit in het contract opneemt). Gemeenschap van goederen betekent dat al de bezittingen en schulden van jullie samen zijn.
  • Bij een huwelijk of partnerschap hebben jullie automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die jullie samen krijgen. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren.

Een samenlevingscontract bij overlijden van je partner
In een samenlevingscontract wordt een verblijvings- of overnemingsbeding opgesteld. Deze bedingen zorgen ervoor dat bij overlijden van je partner alle gezamenlijke gekochte goederen, zoals de woning, naar je partner gaan. Zonder samenlevingscontract erven ongehuwd samenwonenden niet automatisch van elkaar. Dit betekent dat als je geen samenlevingscontract hebt afgesloten en je partner komt te overlijden, dat dan de nabestaanden van jouw partner recht hebben op helft van het geld dat vrijkomt wanneer je het huis verkoopt. 

Het is dus belangrijk dat je over zaken zoals deze nadenkt. Wat past bij jullie situatie en wat willen jullie dat beschreven wordt? Je kunt hierover altijd advies inwinnen bij een financieel adviseur of een notaris. Bedenk goed wat je wilt en belangrijk vindt.

Overlijdensrisicoverzekering en een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
Een overlijdensrisicoverzekering geeft nabestaanden bescherming bij het wegvallen van het inkomen bij overlijden. Wanneer jij of je partner overlijdt wordt er een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd. Om ervoor te zorgen dat je partner deze uitkering ontvangt en niet de erfgenamen is het belangrijk dat jullie je relatie laten vastleggen. Een voorbeeld waarbij dit mis ging is een stel dat tussen 2005 en 2010 vier overlijdensrisicoverzekeringen sloten op het leven van de man met een gezamenlijke waarde van bijna 7 ton. Bij het overlijden van de man bleek dat de vrouw als begunstigde van de verzekerde genoemd werd op de polissen, maar ze hun relatie nooit hebben vastgelegd. Alleen op de eerste overlijdensrisicoverzekering uit 2005 wordt de vrouw met naam en toenaam als begunstigde genoemd. Daardoor heeft ze volgens de afspraken recht op 55 procent van 150.000 euro. Op de rest van de polissen heeft ze geen recht. Lees verder >

Terug