Gezondheidsverklaring VS medische keuring

#Om te beoordelen of je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten, hebben we jouw medische gegevens nodig.

Waarom is een gezondheidsverklaring of medische keuring nodig bij een overlijdensrisicoverzekering?

Om te beoordelen of je een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten, hebben we jouw medische gegevens nodig. Op basis hiervan wordt er beoordeeld of je een verzekering kunt afsluiten en op welke voorwaarden.

Geaccepteerd of afgewezen

Het is mogelijk dat je aanvraag wordt geaccepteerd op standaard condities (zonder bijzonderheden), dat je wordt geaccepteerd, maar met een verhoogd risico (premieverhoging of afwijkende clausule) of dat je wordt afgewezen. Daarom willen we meer weten over jouw gezondheid. Zo kunnen we vervolgens een inschatting maken van het risico. Je gezondheid is dus van groot belang bij de beoordeling van jouw aanvraag.

Hoe verloopt het medisch traject?

Hoe het medisch traject verloopt heeft Dazure hier uitgebreid voor je omschreven. Lees het hier

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

De externe medische acceptatiedienst beheert jouw medische gegevens. Zij zijn de enige die de medische gegevens die nodig zijn voor jouw aanvraag kunnen inzien. De medische acceptatiedienst is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en heeft zwijgplicht over jouw medische gegevens.

Moet ik een medische keuring betalen?

Nee, de kosten die gemaakt worden bij een medische keuring betalen wij. Ook als er na de keuring blijkt dat je niet geaccepteerd wordt voor de verzekering.